مقايسه سوپر آلياژهاي ريخته و كار شده

1-    سوپر آلياژهاي كار شده

يك آلياژ كار شده معمولاً از شمش­هاي ريخته به دست مي­آيد اما چندين بار تغيير شكل و عمليات پيش گرم روي آن انجام مي­شود، تا به حالت نهايي خود برسد. آلياژهاي كار شده به مراتب همگن­تر از آلياژهاي ريخته كه معمولاً داراي جدايش ناشي از فرآيند انجماد هستند مي­باشند. جدايش نتيجه طبيعي انجماد آلياژ است، اما در بعضي از موارد به صورت شديدتري روي مي­دهد.

آلياژهاي كار شده، معمولاً انعطاف پذيرتر از آلياژهاي ريخته هستند. محصولات نورد مانند ميله­ها از نوع كار شده هستند. انعطاف­پذيري آلياژ باعث مي­شود كه بتوان آنها را به قطعات و اشكال بهتري در آورد. قطعات آهنگري نيز محصولات كار شده هستند كه مزيت انعطاف پذيري بالاتر ماده كار شده براي توليد اشكال بزرگتر مانند، ديسك­هاي توربين­هاي گازي را دارند.

هر آلياژي را نمي­توان به شكل كار شده در آورد. بعضي از قطعات فقط به صورت ريخته توليد مي­شوند. آلياژهايي كه كارپذيري خيلي كمي دارند، ابتدا با متالورژي پودر توليد شده و سپس آهنگري مي­شوند. براي ساخت ديسك­هاي سنگين كه در ناحيه دماهاي متوسط توربين گازي كار مي­كنند، از آلياژهاي متالورژي پودر و يا آلياژهاي كار شده استفاده مي­شود. با فرآيند متالورژي پودر مي­توان قطعاتي توليد كرد كه مستقيماً ماشين كاري شوند.

 

 

2-   سوپر آلياژي ريخته

سوپر آلياژهاي ريخته در ناحيه دما بالاي توربين­هاي گاز، به ويژه در قطعاتي نظير پره­هاي هوا يافت مي­شوند. اكثر آلياژهاي ريخته از نوع چند بلوري (PC) با دانه­هاي هم محور و بعضي ديگر از نوع انجماد جهت­دار يافته (DS) هستند. ريخته­هاي چند بلوري داراي دانه­هايي هستند كه اندازه آنها از يك قطعه به قطعه ديگر تغيير مي­كند. دانه­هاي يك ريخته انجماد جهت­دار يافته، با يكديگر موازي هستند (عمدتاً به موازات محور طولي پره) و تحت عنوان قطعات انجماد جهت­دار يافته دانه ستوني (CGDS) شناخته مي­شوند. ممكن است يك ريخته انجماد جهت­دار يافته فقط داراي يك بلور با محور موازي با محور طولي پره­هاي توربين باشد، در اين صورت به آن تك بلور انجماد جهت­دار يافته (SCDS) گفته مي­شود. آلياژ­هاي ريخته نسبت به آلياژهاي كار شده استحكام بيشتري در دماي بالا دارند.

ريخته­هاي چند بلوري دانه درشت، نسبت به قطعات آهنگري شده دانه ريز استحكام بهتري در دماهاي بالا دارند. تركيب شيميايي آلياژ ريخته به نحو مؤثري تعيين كننده استحكام دما بالاي آن است. در فرآيند آهنگري تركيب شيميايي آلياژ نقش چنداني در تعيين قابليت آهنگري ندارد. سوپر آلياژهاي پايه نيكل ريخته داراي بالاترين استحكام گسيختگي خزش در دماهاي بالا هستند، به همين خاطر از آنها براي كار در پره­هاي هوا توربين گاز تحت شرايط دماي بالا و تنش زياد استفاده مي­شود. در طرف مقابل قطعات آهنگري دانه ريز، استحكام تسليم بالاتر و استحكام خستگي كم دامنه (LCF) بهتري در دماهاي متوسط دارند، و به همين دليل از آنها در ساخت ديسك­هاي آهنگري شده استفاده مي­شود.

دسته ها : سوپر آلياژها
جمعه بیست و هفتم 5 1391 16:27

 

بعضي از ويژگيها و خواص سوپر آلياژها

1-  فولادهاي معمولي و آلياژهاي تيتانيوم در دماهاي بالاتر  داراي استحكام كافي نيستند و امكان خسارت ديدن آلياژ در اثر خوردگي وجود دارد.

2-  چنانچه استحكام در دماهاي بالاتر (زير دماي ذوب كه باري اكثر آلياژها تقريباً 1371- 1204 درجه سانتيگراد است) مورد نياز باشد، سوپر آلياژهاي پايه نيكل انتخاب مي­شوند.

3-  از سوپر آلياژهاي پايه نيكل مي­توان در نسبت دمايي بالاتري (نسبت دماي كار به دماي ذوب) در مقايسه با مواد تجاري موجود استفاده كرد. فلزات دير گداز (نسوز) نسبت به سوپر آلياژهاي دماي ذوب بالاتري دارند ولي ساير خواص مطلوب آنها را ندارند و به همين خاطر به طور وسيعي مورد استفاده قرار نمي­گيرند.

4-  سوپر آلياژهاي پاليه كبالت را مي­توان به جاي سوپر آلياژهاي پايه نيكل استفاده كرد كه اين جايگزيني به استحكام مورد نياز و نوع خوردگي بستگي دارد.

5-  در دماهاي پايين­تر وابسته به استحكام مورد نياز، سوپر آلياژهاي پايه آهن- نيكل نسبت به سوپر آلياژهاي پايه نيكل و پايه كبالت كاربرد بيشتري پيدا كرده­اند.

6-  استحكام سوپر آلياژ نه تنها مستقيماً به تركيب شيميايي بلكه به فرآيند ذوب، آهنگري و روش شكل­دهي، روش ريخته­گري و بيشتر از همه به عمليات حرارتي پس از شكل­دهي، آهنگري يا ريخته­گري بستگي دارد.

7-    سوپر آلياژهاي پايه آهن- نيكل نسبت به سوپر آلياژهاي پايه نيكل و پايه كبالت ارزان­تر هستند.

8-  اكثر سوپر آلياژهاي كار شده براي بهبود مقاومت خوردگي داراي مقداري كروم هستند. مقدار كروم در آلياژهاي ريخته در ابتدا زياد بود، اما به تدريج مقدار آن كاهش يافت تا عناصر آلياژي ديگري براي افزايش خواص مكانيكي سوپر آلياژهاي دما بالا، به آنها افزوده شوند. در سوپر آلياژهاي پايه نيكل با كاهش كروم مقدار آلومينيوم افزايش يافت، در نتيجه مقاومت اكسيداسيون آنها در همان سطح اوليه باقي مي­ماند و يا افزايش مي­يابد، اما مقاومت در برابر انواع ديگر خوردگي كاهش مي­يابد.

9-  سوپر آلياژها مقاومت در برابر اكسيداسيون بالايي دارند اما در بعضي موارد مقاومت خوردگي كافي ندارند. در كاربردهايي مانند توربين هواپيما كه دما بالاتر از است سوپر آلياژها در كاربردهاي طولاني مدت در دماهاي بالاتر از مانند توربين­هاي گازي زميني مي­توانند پوشش داشته باشند.

10-   فن­آوري پوشش­دهي سوپر آلياژها بخش مهمي از كاربرد و توسعه آنها مي­باشد. نداشتن پوشش به معني كارآيي كم سوپر آلياژ در دراز مدت و دماهاي بالا است.

11-   در سوپر آلياژها به ويژه در سوپر آلياژهاي پايه نيكل بعضي از عناصر در مقادير جزئي تا زياد اضافه شده­اند. در بعضي از آلياژها تعداد عناصر كنترل شده موجود تا 14 عنصر و بيشتر مي­تواند باشد.

نيكل، كبالت، كروم، تنگستن، موليبدن، رنيم، هافنيم و ديگر عناصر استفاده شده در سوپر آلياژها اغلب گران بوده و مقدارشان در طي زمان متغير است.

دسته ها : سوپر آلياژها
جمعه بیست و هفتم 5 1391 16:25
X