براي مشخص شدن محلول اچ براي آلياژهاي آهني و غير آهني به ادرس ذيل مراجعه فرماييد:

http://www.metalafzar.com/etch/etch-search.htm

دسته ها : محلول اچ
يکشنبه پانزدهم 5 1391 19:36
X